Mega Cinemas Kisumu Cinema Guide, Friday 2nd to Thursday 8th April, 2021

 

MOVIES OF THE WEEK 

Friday 2nd to Thursday 8th April 2021

 

New Movies This Week: 

Extinct

 

EXTINCT

 

GODZILLA VS KONG

 

RAYA & THE LAST DRAGON

 

SAINA (BOLLYWOOD)

 

TOM & JERRY: THE MOVIE

 

MUMBAI SAGA (BOLLYWOOD)

 

FRIDAY 2nd APRIL 2021                                                                   

11:40 AM        GODZILLA VS KONG (PG)

2:00 PM           RAYA & THE LAST DRAGON (PG)

4:10 PM           SAINA (BOLLYWOOD)

6:45 PM           GODZILLA VS KONG (PG)

 

SATURDAY 3rd APRIL 2021

11:00 AM        EXTINCT

12:50 PM         TOM & JERRY: THE MOVIE

3:00 PM           EXTINCT

4:40 PM           GODZILLA VS KONG (PG)

7:00 PM           GODZILLA VS KONG (PG)

 

SUNDAY 4th APRIL 2021                                                                           

12:10 PM         EXTINCT

4:20 PM           RAYA & THE LAST DRAGON (PG)

6:40 PM           GODZILLA VS KONG (PG)

 

MONDAY 5th APRIL 2021                                                                 

12:10 PM         TOM & JERRY: THE MOVIE

2:20 PM           EXTINCT

4:10 PM           GODZILLA VS KONG (PG)

6:30 PM            MUMBAI SAGA (16)

 

TUESDAY 6th APRIL 2021                                                               

12:30 PM         RAYA & THE LAST DRAGON (PG)

2:10 PM           EXTINCT

4:30 PM           GODZILLA VS KONG (PG)

6:45 PM           GODZILLA VS KONG (PG)

 

WEDNESDAY 7th APRIL 2021                                                        

12:00 PM         RAYA & THE LAST DRAGON (PG)

2:10 PM           TOM & JERRY: THE MOVIE

4:20 PM           GODZILLA VS KONG (PG)

6:30 PM           SAINA (BOLLYWOOD)

 

THURSDAY 8th APRIL 2021

12:40 AM        EXTINCT

2:30 PM           GODZILLA VS KONG (PG)

4:45 PM           EXTINCT

 

 

FACEBOOK: MEGA CINEMAS

Sharing is Caring :)